#YESDERUTE

Vi synes det er veldig stas å se våre kunder bruke produktene vi selger, være seg på bilde eller film. 

Hvis du har tagget oss så kan det hende at vi blir så glade og stolte at vi vil spørre deg om å få lov til å bruke bildet i våre egne kanaler. Være seg på Derute.no, i sosiale medier, i annonser og kanskje i ett og annet nyhetsbrev.

Selvsagt spør vi deg som eier av bildet først om lov til dette. Du svarer oss når vi gjør en forespørsel til deg gjennom hashtag #yesderute, og da aksepterer du følgende:

Du gir Derute AS (Org. no. 917 955 743) en ikke-eksklusiv, verdensomspennende rett til å bruke bildene du tagget med #yesderute for markedsføringsformål.

Du bekrefter da at:

1. Du eier rettighetene til bildene dine og vi inngår en avtale med deg om disse

2. Du har tillatelse fra alle personer som vises på bildet og har alle rettighetene til å bruke bildene videre

Derute AS vil ikke bryte tredjepartsrettigheter eller bryte med gjeldende regler.

Deretter frigjør du Derute AS fra alle forpliktelser til å betale deg for bruken av bildene og deres immaterielle rettigheter i forbindelse med de ovenfor beskrevne bruksformene. Du frigjør også Derute AS og alle personer som handler hos oss for for alle krav, erstatning og forpliktelser av noe slag i forbindelse med bruken av bildene som beskrevet ovenfor.

Ved å svare på oss med #yesderute, godtar du at du har lest og forstått de ovennevnte vilkårene. Du kan alltid kontakte oss for spørsmål angående ovennevnte ved å sende oss en e-post kundeservice@derute.no eller via chat. 

DER/UTE